FUNDACJA NA NIEBIESKO, FUNDACJA NA RECZ INTEGRACJI  OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I AUTYSTYCZNYCH FIONA ORAZ  AWF POZNAŃ

zapraszają 4.06.2016 do Poznania na konferencję naukowo-szkoleniową „Autyzm w szkole. O podążaniu za dzieckiem z ofertą edukacyjną.”*

Dziecko z ASD to wyzwanie. I trudności, i radość, i ogromna odpowiedzialność.

Dla rodziców, na których barkach leży wybranie „właściwej” ścieżki edukacyjnej. Dla całego systemu edukacji, który powinien zapewnić najlepsze warunki dla rozwoju dziecka z potrzebą kształcenia specjalnego. Dla nauczycieli, którzy bezpośrednio wpłyną na jego rozwój. Dla społeczeństwa, które powinno być przygotowane do integracji.

Zapraszamy wszystkich wyżej wymienionych do rozmowy na temat ewaluacji myślenia o dziecku z ASD w modelu edukacyjnym!

Jakie mamy opcje, jakie wsparcie, jakie perspektywy? Co jest najważniejsze w wyborze tej najlepszej dla dziecka opcji? Jak się ma diagnoza do potencjału i ograniczeń? Jak podążać za indywidualnymi potrzebami takiego ucznia w grupie?

Na te i inne pytania odpowiedzą specjalnie zaproszeni prelegenci, goście i sami uczestnicy konferencji. Przedstawiciele KAŻDEJ ze stron. Bo w tej dyskusji każdy głos jest ważny!

Konferencja składać się będzie z 3 części:

4 prelekcje – 4 perspektywy:

– Obowiązujące przepisy dotyczące edukacji dzieci z ASD

Renata Jocz, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania kierownik II Oddziału Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych

– Co w praktyce wynika ze zmian w przepisach i jakie są dostępne opcje edukacyjne dla dzieci z ASD

Elżbieta Olszak, dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu.

– „Jak uczą się dzieci ze spektrum autyzmu?

Mocne i słabe strony funkcjonowania dziecka ze spektrum autyzmu w procesie edukacji.”

dr Barbara Winczura, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością

– ZA w szkole.

Katja Schroedinger, autorka bloga Koci Świat ASD, osoba dorosła ze zdiagnozowanym Zespołem Aspergera (ZA) – o potrzebie zrozumienia wyzwań dziecka z ASD w szkole.

Uczeń ze spektrum autyzmu w procesie edukacji.”

Otwarty panel dyskusyjny prowadzony przez prof. dr hab. Stanisława Kowalika, Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych AWF.

Prelegenci oraz goście reprezentujący każdy z wymienionych wcześniej modeli edukacyjnych podejmą rozmowę na temat wyboru modelu edukacyjnego dziecka, plusów i minusów, potrzeb i ograniczeń, kierunków rozwoju metod i podejścia do uczniów z ASD w szkolnictwie. Znaczenie i metody odpowiedniego przygotowania kadry pedagogicznej w obliczu zmieniających się trendów w edukacji. Perspektywy.

Autyzm w szkole – dobra praktyka.”

Interaktywny wykład prowadzony przez Annę Janiak, Prezeskę Zarządu Fundacji na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych FIONA o znaczeniu indywidualnego podejścia w określaniu przyczyn zachowania dziecka z ASD. Studium przypadków, omówienie różnych sposobów radzenia sobie z wyzwaniami.

Przez cały czas trwania konferencji druga sala zamieni się w salę doświadczeń sensorycznych, które mają pomóc w zrozumieniu trudności związanych z innym przetwarzaniem bodźców zmysłowych. Terapeuci oraz wolontariusze Fundacji Na Niebiesko będą prezentować tam doświadczenia, ktore pokazujemy w szkołach w projekcie Lekcja Akceptacji.

Podobne wpisy