Autyzm na niebiesko

Chcemy, aby nasz portal był miejscem, gdzie każdy może znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące autyzmu, bezpieczną przestrzenią wymiany doświadczeń i źródłem inspiracji dla rodziców, nauczycieli oraz osób z autyzmem

RÓŻNORODNOŚĆ

Różnorodność w autyźmie odnosi się do unikalnych i zróżnicowanych doświadczeń, cech i potrzeb osób dotkniętych spektrum autyzmu. To podejście zakłada, że autyzm manifestuje się w wielu formach, tworząc barwną mozaikę indywidualnych doświadczeń. Różnorodność w autyźmie uwzględnia zarówno wyjątkowe zdolności i talenty, jak i wyzwania, z jakimi spotykają się osoby autystyczne.

AKCEPTACJA

Akceptacja w autyźmie to fundament, na którym buduje się pełne zrozumienie i wsparcie dla osób dotkniętych tym spektrum. Oznacza to przyjęcie autyzmu jako integralnej części tożsamości jednostki i szacunek dla jej unikalnych cech, umiejętności oraz wyzwań. Akceptacja w autyźmie zakłada, że każda osoba autystyczna jest jednostką cenną i ważną dla społeczeństwa.

MIŁOŚĆ

Miłość w autyźmie to głębokie i wyjątkowe doświadczenie, które obejmuje różnorodne formy wyrażania uczuć, zrozumienia i bliskości. Osoby autystyczne, podobnie jak wszyscy ludzie, doświadczają miłości w sposób indywidualny, dostosowany do swoich potrzeb i preferencji komunikacyjnych.

PRZEKONANIE

Różnorodność w autyźmie odnosi się do unikalnych i zróżnicowanych doświadczeń, cech i potrzeb osób dotkniętych spektrum autyzmu. To podejście zakłada, że autyzm manifestuje się w wielu formach, tworząc barwną mozaikę indywidualnych doświadczeń. Różnorodność w autyźmie uwzględnia zarówno wyjątkowe zdolności i talenty, jak i wyzwania, z jakimi spotykają się osoby autystyczne.

„W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie… Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu.”

Vivian Greene