PROJEKTY

kolaz

Życie na niebiesko

„Diagnoza autyzmu dziecka wpływa na każdego członka rodziny w różny sposób. Rodzice / opiekunowie muszą teraz położyć główny nacisk na pomoc swoim dzieciom z ASD, co wystawi na próbę ich małżeństwo, inne dzieci, pracę, finanse oraz wzajemne relacje i odpowiedzialność. Rodzice muszą teraz przenieść dużą część swoich zasobów czasowych i finansowych aby zapewnić dziecku odpowiednie leczenie i interwencję, rezygnyjąc z innych priorytetów. Potrzeby dziecka z ASD komplikują rodzinne relacje, zwłaszcza z rodzeństwem. Jednakże, rodzice mogą pomóc swojej rodzinie informując inne dzieci o autyźmie i komplikacjach jakie on powoduje, w rozumieniu wyzwań jakie czeka rodzeństwo i pomagajac im sprostać oraz włączając członków dalszej rodziny aby zbudować sieć pomocy i zrozumienia.“

(Understanding Autism for Dummies, 2006)

W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie... Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu.

Społeczności