oświata

„WIOSNA BUDZI ZMYSŁY” NIEBIESKA SOBOTA DLA DZIECI 27.05.2017r.

WP_20170505_15_17_57_Pro„Wiosna budzi zmysły” czyli sensorycznie, kolorowo i wesoło. Dla każdego coś miłego. Dzieci pod opieką naszych wolontariuszy i nauczycieli z Zespółu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznan będą skakać, malować, muzykować…, czyli świetnie się bawić.

Atrakcje dla dzieci: (więcej…)

13010068_1007616855985273_51497500_o.png

Konferencja naukowo-szkoleniowa „AUTYZM W SZKOLE. O PODĄŻANIU ZA DZIECKIEM Z OFERTĄ EDUKACYJNĄ.”

FUNDACJA NA NIEBIESKO, FUNDACJA NA RECZ INTEGRACJI  OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I AUTYSTYCZNYCH FIONA ORAZ  AWF POZNAŃ

zapraszają 4.06.2016 do Poznania na konferencję naukowo-szkoleniową „Autyzm w szkole. O podążaniu za dzieckiem z ofertą edukacyjną.”*

Dziecko z ASD to wyzwanie. I trudności, i radość, i ogromna odpowiedzialność.

Dla rodziców, na których barkach leży wybranie „właściwej” ścieżki edukacyjnej. Dla całego systemu edukacji, który powinien zapewnić najlepsze warunki dla rozwoju dziecka z potrzebą kształcenia specjalnego. Dla nauczycieli, którzy bezpośrednio wpłyną na jego rozwój. Dla społeczeństwa, które powinno być przygotowane do integracji.

Zapraszamy wszystkich wyżej wymienionych do rozmowy na temat ewaluacji myślenia o dziecku z ASD w modelu edukacyjnym!

Jakie mamy opcje, jakie wsparcie, jakie perspektywy? Co jest najważniejsze w wyborze tej najlepszej dla dziecka opcji? Jak się ma diagnoza do potencjału i ograniczeń? Jak podążać za indywidualnymi potrzebami takiego ucznia w grupie?

Na te i inne pytania odpowiedzą specjalnie zaproszeni prelegenci, goście i sami uczestnicy konferencji. Przedstawiciele KAŻDEJ ze stron. Bo w tej dyskusji każdy głos jest ważny!

Konferencja składać się będzie z 3 części:

1. 4 prelekcje – 4 perspektywy:

– Obowiązujące przepisy dotyczące edukacji dzieci z ASD

Renata Jocz, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania kierownik II Oddziału Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych

– Co w praktyce wynika ze zmian w przepisach i jakie są dostępne opcje edukacyjne dla dzieci z ASD

Elżbieta Olszak, dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu.

– „Jak uczą się dzieci ze spektrum autyzmu?

Mocne i słabe strony funkcjonowania dziecka ze spektrum autyzmu w procesie edukacji.”

dr Barbara Winczura, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością

– ZA w szkole.

Katja Schroedinger, autorka bloga Koci Świat ASD, osoba dorosła ze zdiagnozowanym Zespołem Aspergera (ZA) – o potrzebie zrozumienia wyzwań dziecka z ASD w szkole.

2. “Uczeń ze spektrum autyzmu w procesie edukacji.”

Otwarty panel dyskusyjny prowadzony przez prof. dr hab. Stanisława Kowalika, Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych AWF.

Prelegenci oraz goście reprezentujący każdy z wymienionych wcześniej modeli edukacyjnych podejmą rozmowę na temat wyboru modelu edukacyjnego dziecka, plusów i minusów, potrzeb i ograniczeń, kierunków rozwoju metod i podejścia do uczniów z ASD w szkolnictwie. Znaczenie i metody odpowiedniego przygotowania kadry pedagogicznej w obliczu zmieniających się trendów w edukacji. Perspektywy.

3. „Autyzm w szkole – dobra praktyka.”

Interaktywny wykład prowadzony przez Annę Janiak, Prezeskę Zarządu Fundacji na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych FIONA o znaczeniu indywidualnego podejścia w określaniu przyczyn zachowania dziecka z ASD. Studium przypadków, omówienie różnych sposobów radzenia sobie z wyzwaniami.

Przez cały czas trwania konferencji druga sala zamieni się w salę doświadczeń sensorycznych, które mają pomóc w zrozumieniu trudności związanych z innym przetwarzaniem bodźców zmysłowych. Terapeuci oraz wolontariusze Fundacji Na Niebiesko będą prezentować tam doświadczenia, ktore pokazujemy w szkołach w projekcie Lekcja Akceptacji.

wejdź na stronę wydarzenia

KONFERENCJA AUTYZM W SZKOLE

lub od dnia 20.04.2016 kliknij tutaj po

BILETY

W cenie biletu – dwie przerwy kawowe.

Bilety wstepu stanowią jednocześnie voucher, który na miejscu będzie można wymienić na książkę. Jaką? Już za chwilę zdradzimy – na razie szepniemy tylko, że będzie to polska premiera.

 

*za możliwość wykorzystania nazwy oraz wsparcie merytoryczne dziękujemy autorce bloga Autyzm W Szkole http://autyzmwszkole.com

12999464_791288064338299_499094563_o.png

W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie... Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu.

Społeczności