Szkolenia dla organizacji

Lekcja akceptacji dla Kadr

czas 2h

Szkolenie zaadresowane dla nauczycieli, pedagogów oraz wszystkich pracowników administracji i osób, które mają kontakt z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i całościowymi zaburzeniami rozwoju w danej placówce.

maksymalna ilość osób: 30

W szkołach publicznych i integracyjnych uczęszcza wielu uczniów z orzeczeniem o autyzmie dziecięcym, zespołem Aspergera, ADHD czy innymi zaburzeniami rozwoju. Nie wszyscy nauczyciele muszą mieć kwalifikacje do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jednak każdy nauczyciel czy pracownik szkoły powinien mieć podstawową wiedzę praktyczną z tego zakresu.

Tematyka zaburzeń ze spektrum autyzmu jest bardzo szeroka, lecz niestety w wielu przypadkach oparta na stereotypowych ocenach oraz metodach. Celem warsztatów jest wzbogacenie lub/i usystematyzowanie informacji na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). Uczestnicy będą mogli poznać specyfikę i różnorodność zaburzeń. Dzięki praktycznym przykładom „na własnej skórze” będą mieli okazję zrozumieć na czym polegają m.in. zburzenia sensoryczne, przestymulowanie, zachowania stereotypowe (tzw. izmy).

Dzięki tym warsztatom nauczyciel lub pracownik placówki będzie wiedział jak postępować w sytuacji zachowań trudnych osoby z ASD w trakcie przerwy, lekcji czy wycieczki. Będzie mu łatwiej wytłumaczyć innym uczniom, dlaczego ich rówieśnicy z autyzmem inaczej się zachowują i jakie są ich silne strony. Przede wszystkim dowiedzą się jak wspierać rozwój uczniów i dostrzegać ich potencjał.

 

Niedyrektywność w terapii i edukacji

czas 4h (+10 min przerwy) + 1h konsultacji za darmo

Szkolenie zaadresowane dla nauczycieli placówek publicznych, integracyjnych i specjalnych, terapeutów, pedagogów specjalnych oraz wszystkich osób pracujących z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i całościowymi zaburzeniami rozwoju.

maksymalna ilość osób: 40 (mile widziane zespoły profesjonalistów pracujących w danym oddziale)

Warsztaty kierowane są do osób pracujących z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i całościowymi zaburzeniami rozwoju. Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę na temat różnorodności zaburzeń występujących u osób z ASD, dowiedzą się co wywołuje zachowania stereotypowe oraz jak postępować w sytuacjach zachowań trudnych. Poznają podejście See The Potential oraz charakter pracy w nurcie niedyrektywnym w grupie i indywidualnie.

A czego nie będzie na warsztatach? Gotowej recepty, uniwersalnego „leku” na każdą trudność.

Dlaczego? Ponieważ coś takiego nie istnieje!

Jednak poznają ścieżkę działań, która pomoże odnaleźć zindywidualizowany schemat zachowań względem każdego dziecka.

 

Holistyczne podejście do terapii dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i całościowymi zaburzeniami rozwoju

Czas: 3h + 1h konsultacji za darmo

Szkolenie zaadresowane do Rodziców, których dzieci są pod opieką placówki zamawiającej warsztaty

maksymalna ilość osób: 12

Głównym celem warsztatów jest pokazanie Rodzicom nową perspektywę patrzenia na niepełnosprawność swoich dzieci, nabranie przekonania, że mimo wielu wyzwań dzieci mają duży potencjał.

Rodzice dowiedzą się co to są metody niedyrektywne, jak bawić się z dziećmi, aby rozwijać umiejętności społeczne, komunikacyjne. Będziemy dyskutować czy wspieranie terapii dietą ma sens i jaki wpływ ma stanu zdrowia na emocje. Warsztaty są okazją do wymiany zdań, do znalezienia rozwiązań jak postępować w konkretnych sytuacjach i jak zapobiegać sytuacjom trudnym. Będziemy wypracowywać strategie synchronizacji celów terapeutycznych, wzmacniać współpracę między rodzicami, nauczycielami i terapeutami.

Bo najważniejsze jest to, żebyśmy pozwolili naszym dzieciom robić rzeczy, które do tej pory wydawały się niemożliwe.

Kontakt : Katarzyna Wiśniewska tel. 609619092

W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie... Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu.

Społeczności