DIAGNOZA I SPRAWY URZĘDOWE

Medical report - Autism

W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie... Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu.

Społeczności