CENTA

CENTA – Centrum Edukacji Niedyrektywnej i Terapii Autyzmu

Fundacja Na Niebiesko prowadzi w ramach Centrum Edukacji Niedyrektywnej i Terapii Autyzmu indywidualne terapie dla dzieci ze spektrum autyzmu i zaburzeń pokrewnych.
Z naszego doświadczenia wiemy, że dzieci ze spektrum mają różne potrzeby i wymagania.

Dlatego w pracy z dzieckiem stosujemy autorskie podejście SeeThePotential®, w którym łącząc założenia sprawdzonych i bardzo efektywnych terapii o nurcie niedyrektywnym, tworzymy indywidualne programy dla każdego dziecka.
Naszym celem jest aktywny wpływ na polepszenie jakości życia naszych przyjaciół i ich rodzin. Opieką chcemy otoczyć całe rodziny, dając wsparcie w postaci przeszkolonych i pełnych energii wolontariuszy, którzy będą bawić się – ucząc!

Chcąc wspierać rozwój dzieci, które są częścią jakiegoś systemu (przedszkolnego, szkolnego i rodzinnego), chcemy wypełnić ich życie miłością i akceptacją, wydobywać z nich ich ukryty potencjał w formie niedyrektywnego za nimi podążania.

Podejście SeeThePotential chce wyposażyć naszych przyjaciół w szeroki wachlarz kompetencji społecznych, emocjonalnych i poznawczych.

Podejście SeeThePotential® koncentruje się także na zachowaniu naszych przyjaciół od strony neurorozwojowej i na wzajemnych oddziaływaniach na siebie funkcji (HANDLE®), które wspomagają procesy uczenia się. W zgodzie z zasadami podejścia HANDLE® do rozwoju podczas sesji zabaw chcemy wzmacniać u dzieci te układy, które stanowią dla nich wyzwanie.

Opieką otoczona zostaje także strefa artykulacyjna. Podejście SeeThePotential® wychodzi poza standardy logopedyczne, poszukując drogi prowadzącej ku poprawie i stymulowaniu mowy naszych przyjaciół w sposób indywidualny.

Podejście SeeThePotential® zakłada także budowanie indywidualnych systemów wspomagających mowę. Dostosowanie modelu komunikacji wspomaganej lub alternatywnej (sztucznej) do warunków ich systemu i środowiska otaczającego dzieci w taki sposób, by wpłynąć na jakość ich życia.

Podejście SeeThePotential®, chcąc uzyskać jak najlepsze efekty naszych przyjaciół w uczeniu i zachowaniu, koncentruje się również na ich odżywianiu i dbałości o odpowiednią dietę.

W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie... Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu.

Społeczności